Dianox kommer att delta i det första fokuserade mötet Anaerobe 2019:

CHANGING PERCEPTIONS OF ANAEROBIC BACTERIA; FROM PATHOGEN TO THE NORMAL MICROBIOTA AND BACK

Mötet äger rum 13-14 juni i Cardiff och organiseras i samarbete med Society for Anaerobic Microbiology och Welsh Microbiological Association.