Grundkurs i anaerobdiagnostik

Nu finns en grundkurs i anaerobdiagnostik – Anaerobdiagnostik I – tillgänglig online. Kursen vänder sig till nyutexaminerade biomedicinska analytiker och andra, för vilka anaerobdiagnostik är något nytt. Kursen syftar till att ge grundläggande kunskap och praktiska verktyg att använda vid analys av kliniska prover som odlats anaerobt. Kursen är uppdelad i en teoretisk och en praktisk del.

Teoretisk del

Den teoretiska delen är helt webbaserad och uppdelad i sex olika block med kontrollfrågor efter varje avsnitt. Det sammanlagda teoretiska kursmaterialet beräknas ta cirka 10 timmar att gå igenom. Du kan när som helst gå tillbaka och titta på föreläsningarna i de tidigare blocken för att repetera.

För den praktiska delen finns två olika alternativ

OBS! På grund av coronakrisen kommer den lärarledda laborationen att ske vid ett senare tillfälle än vad som anges nedan. Nytt datum kommer att meddelas här. Platsen blir den samma.

Anmäl gärna intresse för deltagande i laborationen redan nu (ej bindande).

  1. Lärarledd laboration under en dag för att gemensamt studera ett antal utvalda bakteriearter och diskutera utmaningar när det gäller diagnostiken. Adress: Sjukhusområdet Klinisk Mikrobiologi, Sölvegatan 23B, LUND. Datum: Den 17 mars 2020 kl. 9.30 – 15.30.
  2. Du kan också välja att få materialet för laborationen skickat till din arbetsplats. Då odlar du själv upp bakterierna och studerar dem enligt skriftliga instruktioner. Du har även möjlighet till support under tiden via e-post och telefon.

Efter examination och godkänt resultat på den teoretiska och praktiska utbildningen utfärdas ett diplom. Efter genomförd utbildning erbjuder Dianox support i tre månader.

För frågor kring kursen samt prisuppgifter och anmälan, kontakta info@dianox.se.

Kursanmälan

Fyll i nedanstående formulär för att anmäla dig till kursen. Därefter kommer jag att kontakta dig med information och inloggningsuppgifter till den teoretiska, webbaserade delen. Här hittar du anmälningsvillkoren.


Redan anmäld
eller har gått tidigare kurs?
Klicka här »