Anaeroba bakterier

– ett underlag för diagnostik

Att arbeta med anaerobdiagnostik och bedöma den kliniska relevansen av fynd i anaerobodlingar kan kännas lite besvärligt, särskilt när man är ny. Mer erfarna kolleger att fråga finns kanske inte alltid på plats och nya (okända) fynd kan även vara förbryllande för de kunniga inom ämnet. Är fyndet något som bör rapporteras eller är det ”bara” en ovanlig art utan klinisk relevans? Resultatet från MALDI-TOF kanske visar ett okänt eller osannolikt bakterienamn. Stämmer verkligen resultatet? Kan det verifieras eller förkastas med någon annan metod?

Kompendiet ”Anaeroba bakterier – ett underlag för diagnostik” är tänkt som ett stöd och ett hjälpmedel i vardagen på det kliniska laboratoriet och beskriver bl a hela arbetsgången från provtagning och odling till efterarbete med art- och resistensbestämning. Över 300 arter av anaeroba bakterier presenters i korthet.

Författare är Lena Beiber, biomedicinsk analytiker. Lena har lång erfarenhet av anaerobdiagnostik från sitt arbete vid mikrobiologen på Centrallasarettet i Växjö.

För att informationen i kompendiet ska hållas aktuell kommer uppdateringar att göras av Dianox regelbundet.

Vid beställning, kom ihåg att ange om ni vill ha den svenska eller engelska versionen av kompendiet!

Beställ kompendium kostnadsfritt

    Jag önskar beställa:
    Svensk versionEngelsk version