Anaeroba bakterier både vänner och fiender

Anaeroba bakterier
– både vänner och fiender

Anaeroba bakterier kan inte växa i närvaro av luft eftersom de inte tål syre. Många arter ingår i kroppens normalflora där de till antalet är 10 till 1000 gånger fler än aeroba och fakultativt anaeroba bakterier.

De är oftast våra vänner, till exempel så producerar vissa arter i tarmen vitamin K. Under speciella förhållanden kan dock anaeroba bakterier förvandlas till fiender och orsaka infektioner.

Faktorer som bidrar till att en anaerobinfektion uppstår är dålig blodförsörjning, djupa sårskador, bitskador, kirurgi, tarmcancer eller annat som gör att anaeroba bakterier får möjlighet att spridas till vävnader där de normalt inte hör hemma. Anaeroba bakterier kan också få tillträde utifrån t ex genom att jord och smuts kommer in i ett djupt sår. Infektionerna kan ibland bli mycket allvarliga och kräver då snabb diagnos och behandling.