Dianox deltog vid det första fokuserade mötet Anaerobe 2019 – Changing perceptions of anaerobic bacteria; from pathogen to the normal microbiota and back.

Mötet ägde rum 13–14 juni i Cardiff och organiserades i samarbete mellan Society for Anaerobic Microbiology och Welsh Microbiological Association.