Många arter av Gram-positiva anaeroba kocker (GPAC) ingår i den normala humana mikrofloran, men de kan också uppträda som opportunistiska patogener. Relativt få fall har tidigare rapporterats och exempel på infektionsfokus vid GPAC-bakteremier är lunginflammation, septisk abort och hud- och mjukdelsinfektioner.

En retrospektiv populationsbaserad studie av GPAC-bakteremi under åren 2012–2016 gjordes i Lund, Region Skåne. GPAC identifierades med MALDI-TOF eller 16S rRNA-sekvensering och E-test användes för resistensbestämning. Patientdata och information om infektion, behandling och resultat hämtades från sjukjournalerna.

Totalt studerades 226 fall av GPAC-bakteremi hos vuxna, vilket motsvarar 3,4 fall per 100 000 personer/år, en siffra som var högre än förväntat. De vanligast förekommande GPAC-arterna var Parvimonas micra (n=100), Peptoniphilus sp. (n=52), Anaerococcus sp (n=43) och Finegoldia magna (n=15). Femtioen procent av infektionerna var polymikrobiella. Penicillinresistens detekterades hos fyra, metronidazolresistens hos sex och klindamycinresistens hos 16 GPAC-isolat.
Medianåldern hos patienterna var 73 år och bakomliggande sjukdomar var vanligt. I 60 % av fallen kunde ett infektionsfokus identifieras och nosokomiala infektioner var överrepresenterade bland de avlidna patienterna. För det totala antalet fall var 30 dagars dödlighet 11 %. Feber identifierades som en oberoende faktor associerad med ökad överlevnad. Mediantiden för sjukhusvistelsen var 8 dagar.
Förutsättningarna för att kunna detektera GPAC påverkas starkt av provtagningsmetoder och blododlingssystem.

Läs hela artikeln: Clinical and microbiological features of bacteraemia with Gram-positive anaerobic cocci: a population-based retrospective study. Badri M, Nilson B, Ragnarsson S, Senneby E, Rasmussen M. Clin Microbiol Infect. 2019 Jun;25(6):760.e1-760.e6. doi: 10.1016/j.cmi.2018.09.001. Epub 2018 Sep 11