Om huden genomträngs av en använd tandpetare kan det leda till att både aeroba och anaeroba bakterier från munhålan förs djupt in i vävnaden. Ingångshålet vid penetrationsskador av det här slaget är oftast så små att de är svåra att upptäcka och symtomen är till en början milda och därför nonchaleras skadan lätt. Efter några dagar eller veckor kan svullnad och ömhet uppstå i området. Komplikationer som rapporterats i samband med “tandpetarskador” är t ex osteomyelit och septisk artrit, oftast beroende på allt för sen behandling.

En 83-årig man med diabetes kom till akutmottagningen med feber och frossa, kraftig smärta och en rodnad svullnad på ena underarmen. En vecka tidigare hade en använd tandpetare penetrerat huden på armen. Aspirat från sårvätska visade sig innehålla alfa-streptokocker, Prevotella intermedia och Parvimonas micra. Patienten behandlades kirurgiskt och samtidigt togs vävnadsprov för odling och empirisk behandling sattes in med ampicillin/sulbactam. P. intermedia och P. micra kunde också isoleras från vävnadsprovet.

Tre dagar senare tilltog smärtan och hudrodnaden, man misstänkte nekrotiserande fasciit och bytte antibiotika till ceftriaxon och klindamycin. I samband med kirurgisk behandling av den intramuskulära abscess som nu upptäcktes, togs nya vävnadsprover och även den här gången isolerades P. intermedia och P. micra. Antibiotikabehandlingen fortgick under hela sjukhusvistelsen. Sårläkningen komplicerades och en hudtransplantation gjordes över sårytan, varefter mannens tillstånd förbättrades och han kunde skrivas ut 30 dagar efter operationen.

Läs hela artikeln:
Cheng YC, Liu PY, Hu SY. Treating an intramuscular abscess following toothpick injury in a diabetic patient: a case report and literature review (CARE Complaint). Medicine 2019;98:48(e18159).