En ny studie visar att antibiotikakänsligheten bland anaeroba bakterier varierar starkt mellan olika regioner och oväntade resistensmönster observerades. Tio länder deltog i underökningen och samtliga kliniska isolat var insamlade under 2017. Tyvärr finns inga av de skandinaviska länderna representerade i studien.

Resistensen visade sig vara högst bland Gram-negativa anaerober; 90 – 100 % av Bacteroides-isolaten var som väntat resistenta mot penicillin, men även 10 – 100 % av Prevotella-stammarna och upp till 10 % av fusobakterierna. Klindamycinresistens sågs hos ca 25 % av Bacteroides-stammarna i flertalet länder, medan 42 % och 84 % observerades i Belgien, respektive Kuwait. Från Belgien, Kuwait och Turkiet rapporterades även klindamycinresistens hos Prevotella med respektive 40, 90 och 16 %. Resistens mot karbapenemer och/eller metronidazol förekom bland Bacteroides, Prevotella och fusobakterier.
Bland Gram-positiva bakterier var de anaeroba kockerna i hög grad resistenta mot penicilliner, klindamycin och metronidazol. Från flera regioner rapporterades klindamycinresistenta Actinomyces-isolat. Variationerna var stora.
Resultaten visar att det finns anledning att kontinuerligt kontrollera hur resistensläget ser ut i det egna upptagningsområdet och även hålla sig uppdaterad om resistensutvecklingen på andra ställen.

Läs hela artikeln:
ACM Veloo, HB Tokman, H Jean-Pierre, Y Dumont et al. Antimicrobial susceptibility profiles of anaerobic bacteria, isolated from human clinical specimens, within European and surrounding countries. A joint ESGAI study. Anaerobe 61 (2020).