Eftersom anaeroba bakterier inte tål syre och kräver lite extra omsorg genom alla led i hanteringen, är det viktigt att all inblandad vård- och laboratoriepersonal har rätt kompetens.

Läs artikeln i pdf-format genom att klicka här eller klicka dig vidare till artikeln på dn.se här.