Kraftig ökning av antibiotikaresistens inom Bacteroides fragilis gruppen i Danmark.

En dansk studie från 2017 visar att under de senaste årtiondena har prevalensen för antibiotikaresistens bland kliniska isolat från Bacteroides fragilis-gruppen ökat från 0 till över 20 % mot klindamycin och till 2,5 %och 1 % mot respektive meropenem och metronidazol. Totalt undersöktes 444 stammar som isolerats i Danmark mellan 1973 och 2015. Resistensgenen som kodar för metallo-beta-laktamas, cfiA, detekterades med MALDI-TOF MS och PCR hos 16 B. fragilis isolat, av vilka fyra stammar som isolerade mellan 2010 och 2015, var resistenta mot meropenem. Författarna menar att det är nödvändigt att kontrollera förekomsten av cfiA-positiva B. fragilis stammar t ex med MALDI-TOF MS. cfiA-positiva stammar är resistenta mot alla beta-laktampreparat och är samtidigt ofta okänsliga för andra antibiotikatyper.

Läs hela studien: Int. J. Antimicrob.Agents 50 (2017) 552e556

Prevalence of antimicrobial resistance and the cfiA resistance gene in Danish Bacteroides fragilis group isolates since 1973

Simon Andreas Ferløv-Schwensen*, Thomas Vognbjerg Sydenham, Kia Cirkeline Møller Hansen, Silje Vermedal Hoegh, Ulrik Stenz Justesen